PUUR interieurarchitecten
Copyrighted
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
 
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan                  
 
1 2 3 4 tekst plan plan                  
Paramedisch gebouw, Platform 42-44
Herselt 2008

Een bestaande orthopedische praktijk met bijhorende win­kel moest worden ondergebracht op een nieuwe, ruimere locatie. Deze nieuwe praktijk zal gekoppeld wor­den aan een zestal andere praktijkruimtes waardoor een groter gemeenschappelijk geheel ontstaat, niet enkel in oppervlakte en beschikbare ruimtes, maar ook op vlak van kennis, uitrusting en administratie. Deze opdracht vroeg niet enkel een weldoordachte indeling van de ruimtes maar had ook nood aan een welbepaald pro­gramma: wie doet wat, waar en wanneer? Enkele prangende vragen die sturend en bepalend waren voor het ontwerp. Zowel de opdrachtgever als de toekomstige eindgebruikers moeten zich vlot en probleemloos kunnen begeven tussen de open en gesloten ruimtes, publieke en privé-vertrekken, gemeenschappelijke en praktijkdelen. Het verschil tussen al deze ruimtes moet duidelijk voel­baar zijn. Een blauw­groene tunnel loopt als een natuurlijke ader door het gebouw en gidst de bezoeker van bij de inkom doorheen de publieke zones. Bij het verlaten van de tunnel komt de bezoeker in de semi-publieke ruimtes terecht, waarbij niet voor kleur werd gekozen maar voor de naakte betonnen constructie. Een centrale lichtstraat brengt het daglicht tot in het hart van het gebouw en vormt een aangename lichtbron voor alle aangrenzende ruimtes. Via een om­muurd buiten­terras valt het daglicht ook binnen in de polyvalente zaal in de bovenste ruimte. Dit terras vormt de katalysator van de filosofie van het gebouw: het brengt de open en geborgen delen van deze praktijk samen.
1 2 3 4 tekst plan plan                  
1 2 3 4 tekst plan plan